De WBP en het bestuur van de buurtvereniging zijn door ontwikkelaar Hendriks uitgenodigd om een eerste presentatie van de ontwerpen van de te bouwen woningen en planning bij te wonen. Deze vond plaats op maandag 21 november j.l. in Huis en Haard.

Namens Hendriks waren aanwezig directeur Johan Bombach, projectontwikkelaar Cyril Pennevaire en verantwoordelijke voor het algemene proces Eric van Ree. Theunis Kalsbeek vertegenwoordigde de gemeente. In een prettige en open sfeer werd door de mensen van Hendriks het belang van het contact met de huidige buurtbewoners nog eens benadrukt.

Ontwerpen
De basisontwerpen van de te bouwen woningen zijn inmiddels ook te zien op de website van makelaar Spitman, zie:

Zichtbaar is dat de jaren '30 de inspiratie vormen.

Over ca. 3 weken zal Hendriks een speciale website voor het project openen met meer informatie.

Er worden 4 basistypes van de woningen aangeboden waarbij kopers een bepaalde mate van vrijheid krijgen als het gaat om stand van de kap, uitbouw d.m.v. erkers, dakkappellen, garages e.d. Deze woningen zijn gepland voor het hofje in het oosten van het plangebied en het 'veld'. Daar tussenin zijn nog 4 drive-in woningen gepland die een ander karakter zullen krijgen; een concreet ontwerp daarvoor is er nog niet, wel een schetsmatig beeld. Deze woningen zullen heel flexibel in te richten zijn. Richtprijzen liggen tussen de € 400.000,- en € 500.000,- voor een 'kale' woning.

Hendriks wil een z.g. marktconsultatie starten om zo snel mogelijk met geïnteresseerden in contact te komen en de belangstelling voor dit project te peilen.

Planning
Ook werd een indicatieve planning gegeven:

  • 1 december 2011: afronding voorlopige ontwerp
  • 1 februari 2012: afronding definitief ontwerp en start verkoop presales
  • 1 april 2012: verkoopmoment
  • augustus 2012: start bouw fase 1 (14 woningen aan het hofje in het oosten van het plangebied), afhankelijk van 70% voorverkoop
  • bouwen van de woningen duurt ca. een jaar

Woonzorgcomplex
Over het WoZoCo is nog niet veel bekend. Exploitant Drie Gasthuizen werkt nog aan het programma van wensen dat in het voorjaar van 2012 duidelijk moet worden. Op dit moment lijkt het de bedoeling psycho-geriatrische patienten te huisvesten.

OVOM
De noord-west hoek van het 'veld' (ten zuiden van Hoogstedelaan 45-57) zal niet door Hendriks ontwikkeld worden maar door de OVOM (Oostelijke Vastgoed en Ontwikkelingsmaatschappij uit Oosterbeek). Over hun plannen is nog niets bekend.

Wijksteunpunt
Meindert Rudolphi geeft uitleg over het te bouwen wijksteunpunt. De buurtvereniging heeft subsidie gekregen om dit gebouwtje te realiseren. Vraag is wanneer dit zou kunnen: al voor de bouw van de woningen of, als het tijdens de bouw in de weg zou staan, pas na de bouw. Met behulp van de plankaarten werd niet goed duidelijk wat de mogelijkheden zijn. Afgesproken is dan ook om met alle betrokkenen ter plekke de situatie te bekijken. Dan kan beter bepaald worden of het steunpunt op of naast de bouwstraat komt te liggen.

Verslag bijeenkomst Hendriks
Ontwikkelaar Hendriks heeft zelf ook een verslag gemaakt van de bijeenkomst. Hierin wordt onze zeer positieve reactie op de ontwerpen vermeld. Dit behoeft enige nuancering. De nokhoogte van de woningen bijv. ligt tegen de 12 m. Daarmee blijft Hendriks keurig binnen de bepalingen van het bestemmingsplan maar deze hoogte is en blijft omstreden. Ook lijkt variatie in nokhoogte te ontbreken. Wij spreken zelf dus liever van een overwegend positieve reactie.

Reacties, vragen en opmerkingen zijn welkom
U kunt die sturen naar de mailbox van de WBP.