wbp arnhemOp 13 januari j.l. vond het laatste overleg van de WBP (Werkgroep Borging Participatieresultaat) met de projectleider van de gemeente plaats. In dit overleg is ook de overdracht van de nog lopende werkzaamheden aan de Buurtvereniging geregeld. Contactpersoon voor dit onderwerp is voortaan Daphne van der Wal

In feite was de WBP al in de ledenvergadering van de Buurtvereniging van april vorig jaar opgeheven. Tijdens die vergadering is ook de eindrapportage van de WBP gepresenteerd.

Voor nieuwe mensen in de buurt: de WBP is opgezet in 2010 en had als doel ervoor te zorgen dat de resultaten uit het participatieproces m.b.t. de nieuwbouw in de wijk met de gemeente vastgelegd en uitgevoerd zouden worden. De WBP had regelmatig overleg met de gemeentelijke projectleider over de stand van zaken van de plannen, de inrichting van het openbaar gebied en overige lopende zaken.

 Inmiddels is het grootste deel van de plannen gerealiseerd en zit de taak van de WBP erop. Het was voor iedereen een erg leerzame klus die we over het algemeen met veel plezier hebben uitgevoerd.

 Graag tot ziens,

 Remy ten Hoedt, Ruud Kortland, Ellis Withagen, Leo Kaufman, Meindert Rudolphi