Bridgeclub - Computerclub - Jeu de boules club - Leeskring - Schaakclub - Tennisclub - Spaanse club

BridgeclubBridgeclub
Er zijn ongeveer 30 enthousiaste en gezellige bridgers actief op de donderdagavond in de recreatiezaal van de Hulkesteinflat aan de Utrechtseweg 145.
ComputerclubComputerclub  »»  Nieuws en agenda  »» Vraag & Antwoord  »» Diverse onderwerpen
Op initiatief van een aantal enthousiaste buurtgenoten is tijdens de Algemene Ledenvergadering van de buurtvereniging in 1999 de PC-buurtclub opgericht. Er is vastgesteld hoeveel leden van de buurtvereniging belangstelling hadden voor deelname aan een PC-club en op welke specifieke gebieden deze belangstelling ligt. Ook werd geïnventariseerd, welke kennis van hard- en software in onze buurt beschikbaar is en wie zich wil inzetten om beginners wegwijs te maken.
Deelname aan deze PC-club avonden staat voor ieder lid van de buurtvereniging open en is geheel vrijblijvend.
jeudebouleJeu de boules club
Langs de rand van het schapenweitje ligt een fraai aangelegde jeu de boules baan, waar op dinsdag om 14.00 uur een gezelschap het spel speelt.
Leeskring  »»  Programma  »»  Boekenlijst
LeesclubLeeskring "De Lezerij" is opgericht in 1993. Ruim de helft van de leden is vanaf de oprichting bij de kring betrokken. Eenmaal per zes weken in de maanden tussen september en mei komen wij bij elkaar om een boek te bespreken. Eenmaal per jaar beleggen wij een poëzieavond (roulerend verzorgd door twee van onze leden), lezen een toneelstuk en gaan gezamenlijk naar de uitvoering ervan. In december houden wij een voordrachtavond en kan ieder naar eigen inzicht iets op (eigen) literair gebied bijdragen.
Vanaf 2010 is er een leeskring bij gekomen in de wijk. Er zijn nu dus 2 leeskringen actief.
Schaakclub  »» Uitslagen en Ranglijst  »»  Nieuws
SchaakclubBinnen de buurtvereniging bestaat er al jaren een schaakclub, die meestentijds acht à tien leden telt. Elke twee weken wordt er - dit jaar op dinsdag - een wedstrijdronde gespeeld bij een van de leden thuis.  Het niveau is gewoon "huisschaak". Er wordt gespeeld met klokken, waarbij de sterkere minder tijd krijgen. Iedereen speelt per lopend seizoen één keer met wit, en één keer met zwart De eerste resultaten met wit of zwart komen in de ranglijst. Bij een oneven aantal spelers kan iemand ook een simultaan tegen twee spelen. Meestal de hoogste geklasseerde of iemand die een antal partijen achter licht op het schema.
tennisbalTennisclub  »» Nieuws
Op het Business Park Arnhem liggen twee gravelbanen van de KEMA Tennis Club. Vanaf 2004 heeft een veertigtal buurtbewoners uit de wijk "Hoogstede-Klingelbeek" zich bij de KTC kunnen aansluiten.
Spaanse club  »» Nieuws
Spaanse clubSinds februari 2017 is er een enthousiast groepje van inmiddels ruim tien buurtgenoten die om de vier a zes weken op vrijdagavond bij elkaar komen en samen activiteiten bedenken met een Spaans tintje. We willen geen traditionele taallessen doen maar kiezen juist voor uiteenlopende 'Spaanse' dingen: samen bij iemand thuis Peruaans eten of een BBQ doen op een woonboot, eens naar Focus voor een Spaanstalige film. Of: uit eten bij een Arnhems tapas restaurant of bij een avondje borrelen Spaanstalige liedjes vertalen en meezingen. Zodoende breiden we onze kennis van de taal en cultuur uit.
In het verleden was er ook nog een Etymologieclub, een Joggingclub, een Muziekclub en een Spellenclub actief. Als er iemand is die deze clubs weer nieuw leven wil inblazen......

EtymologieclubjoggingMuziekclubSpellenclub