Enquete energietransitieEind oktober wordt er vanuit de gemeente naar alle inwoners van Arnhem-West een enquête over de energietransitie verzonden. Deze enquête is opgesteld in samenwerking met bewonersinitiatieven, zoals Klingelklimaat en Groenwest. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk input op te halen vanuit de bewoners.

»» Zie ook de website van Arnhem Aan of de gemeente Arnhem over de wijkgerichte aanpak.

 

 

regen en zonDe gemeente stelt dat klimaatverandering onafwendbaar is en dat de stad zich moet voorbereiden op toenemende wateroverlast, hitte en droogte. Tien procent minder asfalt, schaduwroutes, koelteplekken en meer bomen. Dat is de klimaatadaptatiestrategie die het college van burgemeester en wethouders van Arnhem woensdag aan de gemeenteraad gepresenteerd heeft. De gemeente wil zich voorbereiden op extremer weer als gevolg van klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast.

 

»» Lees meer in nrc.nl

Alhoewel we ons jaarlijkse traditionele paasfeest hebben afgelast dit jaar, laten we de plantjesmarkt doorgaan! Buren met groene vingers waren de stekjes toch al aan het kweken toen het besluit viel om het Paasfeest af te gelasten. De werkgroep Klingelklimaat zet op Paaszaterdag vanaf 11:00 uur een tafel vol met stekken van lelies, hortensia's, akelei, tijm, rode pepers en nog veel meer bij ons buurthuisje! Voor wat kwartjes mee kun je een paar stekjes meenemen.

Houdt bij het uitzoeken minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar.

Wordt het toch nog gezellig. :-)


 En....het werd best nog wel gezellig, bij prachtig lenteweer:

Plantjesmarkt april 2020Plantjesmarkt april 2020Plantjesmarkt april 2020Plantjesmarkt april 2020

Er werd de 1.5 meter afstandsregel in acht genomen bij het uitzoeken van kamer- en buitenplanten. Er waren zelfs nog "moestuintjes" te krijgen; zaadjes in een doosje, twee jaar geleden uitgegeven door een bekende grootgrutter.

Skyline stad

Verslag van de bewonersbijeenkomst Hoogstede-Klingelbeek over de energievoorziening.
Op 3 februari 2020 vond een bewonersbijeenkomst in Hoogstede-Klingelbeek plaats over de energievoorziening in uw wijk.

De gemeente Arnhem werkt samen met inwoners, ondernemers en corporaties aan een plan hoe we in iedere wijk zonder aardgas onze huizen gaan verwarmen. Binnen de Wijkgerichte Energietransitie is Arnhem West aangewezen als kansrijke wijk, die mogelijk al voor 2030 aardgasvrij kan worden. Hiervoor moeten nieuwe lokale duurzame warmtebronnen worden aangeboord. Op de Hes zal door projectontwikkelaar Amvest een nieuw warmtenet worden gerealiseerd. Deze warmtevoorziening biedt de
mogelijkheid tot uitbreiding naar de bestaande woningen in Arnhem West en Hoogstede-Klingelbeek. Op de bewonersavond stonden deze toekomstige ontwikkelingen centraal. De gemeente Arnhem wilde deze avond vooral graag horen hoe u hier als bewoner over denkt en welke vragen u heeft.