Ontwikkelingen op de Hes

WarmteregelingNaast vragen uit de buurt zijn er ook invloeden van buitenaf die spelen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van woningbouw op de Hes, het terrein aan de westkant van onze buurt. Hier wordt een alternatief systeem ontwikkeld voor het verwarmen van de woningen, in plaats van verwarmen met aardgas. Deze ontwikkeling kan kansen bieden voor onze buurt en dat is de reden dat de gemeente ons heeft aangewezen als ‘Versnellingswijk’. Hierover wordt door de gemeente Arnhem een informatiebijeenkomst georganiseerd op 3 februari. De uitnodiging hiervoor ontvangen jullie in januari van de gemeente.

En verder:

Daarnaast wordt er door ‘Groen West’, met name actief in Heijenoord en Lombok, een plan ontwikkeld voor gedeeld elektrisch autovervoer. Vanuit onze buurt kunnen we hierop aansluiten.
Mooie acties die kansen bieden voor onze buurt. En daarnaast initiatieven die we zelf kunnen oppakken. Denk hierbij aan:

  • Warmtewandelingen waarbij we energielekken in de woningen zichtbaar maken
  • Een vervolg op de groene daken actie
  • Samenwerken aan vergroening en vergrote
  • Plantjesmarkt met Pasen
  • En wat er verder leeft in onze buurt

Dus heb je ideeën of vragen, meldt deze bij ons via
Gebruik dit mailadres ook als je zelf een steentje wilt bijdragen aan een initiatief. Versterking van de club is altijd welkom!
 
Wij gaan ervoor om onze buurt nog mooier te maken.