×

Opmerking

Gebrek aan toegang tot rechten - file '/wijk-archief/archief_activiteiten/2008_wijngaard_opendag/2008_wijngaard02.jpg'

September 2014, Wijngaard met muurtjeHet areaal van de wijngaard is in 2014 een beetje uitgebreid, doordat een van de voormalige volkstuintjes is omgezet in een Johanitterveldje.
Zodra de bestrating van het Hofje is afgerond zal de overgang tussen bestrating en wijngaard worden afgerond met een in gaas verpakte stapeling van stenen. In aansluiting daarop zal er bij de entree van de wijngaard een klaphekje worden aangebracht om al te vrije inloop (van met name honden) tegen te gaan.
In de zomer van 2014 is een bijenvolkje te gast geplaatst in onze wijngaard.

Wijngaard met nieuwe omheining

VincentiusVincentius is naast de H.Stefanus en de H.Laurentius de derde van de grote heilige diakens in de Kerk en de beroemdste onder de martelaren van Spanje.
Vincentius werd in de derde eeuw in Saragossa in Spanje geboren. Tijdens het bewind van keizer Diocletianus werd Vincentius gelijk met bisschop Valerius, in 304 gearresteerd. De bisschop werd verbannen maar Vincentius onderging de meest gruwelijke folteringen. Geduldig verdroeg hij zijn verschrikkelijk lijden. Hij wist zich gesteund door God en zijn engelen.
Vincentius was standvastig in alle opzichten en dat wekte de woede van de landvoogd van de provincie. Vincentius was niet klein te krijgen. De landvoogd van Hispania liet hem aan een paal binden en met lansen doorboren. Vervolgens liet hij hem roosteren en in scherpe scherven werpen. Een engel bracht hem echter troost. Daarop liet hij Vincentius in een moeras gooien, maar een raaf, zoals de overlevering vertelt, verdedigde hem tegen de wilde dieren en de roofvogels.
Tenslotte stierf Vincentius aan alle kwellingen en in een zak gemaakt van ossenhuid en met stenen verzwaard, werd hij in zee geworpen. Hij spoelde aan land bij Valencia.

 

In 864 werden de overblijfselen overgebracht naar de abdij van Castres in Languedoc, Frankrijk. Tegen het einde van de 18e eeuw werden ze door de Hugenoten verbrand. Reeds in de tijd van de H.Augustinus was de verering van de H.Vincentius algemeen verspreid

Vincent wordt aangeroepen door dakdekkers, wijnboeren en azijnmakers, wevers, houthakkers en tegelbakkers.

(Vincent = Vin Saint, ook wel: Vincent: van Vincere - overwinnen)
Uit: HeiligenNet.

Vincentius zonneschijn,
brengt veel koorn en wijn.
Is het op Sint Vincentius zonneschijn,
zo zal er in de schuren koren zijn.
Geeft St. Vincentius zonneschijn,
dan is er hoop op koren en wijn.

Hoewel de natuur aanvankelijk tegenwerkte, met een langgerekte winter en een trage start van het voorjaar, paste voor ons wijngaardje de puzzel van de natuurlijke jaarcyclus dit jaar toch voortreffelijk in elkaar. Resultaat: een goede oogst, prachtige volle trossen, zo goed als vrij van schimmel, bladgalmijt of wesp.

2010-09 wijngaard

Opmerkelijk laat in het seizoen werd er geoogst, pas in de tweede week van oktober. De mooie oogst stond in schril contrast met het (ramp)jaar 2012 (slechte troszetting, veel schade, onder meer van wespen). De beperkte oogst noopte ons toen om, in afwijking van andere jaren, de rode en witte druiven te mengen. Met als verrassend resultaat een heerlijk frisse en smaakvolle rosé. Helaas hebben niet veel buurtbewoners daar van kunnen meegenieten omdat de wijn nu grotendeels in de eigen kring van de wijngaardeniers is gebleven.

2013-06 wingaardDe wijngaard ligt er goed onderhouden bij, als een baken van standvastigheid in een omgeving die het afgelopen jaren danig aan verandering onderhevig is geweest. Meer dan ooit ligt de wijngaard in het blikveld, na de kaalslag als gevolg van de grondwerkzaamheden voor de nieuwbouw, extra geaccentueerd door de wat hogere ligging op de stuwwal.


De aangebrachte hegomheining is nog zo laag dat die het zicht nog niet belemmert. Wel wordt hiermee voorkomen dat bijvoorbeeld honden al te gemakkelijk de wijngaard aandoen. Tot nu toe was de wijngaard ‘vrij toegankelijk’. Maar in het komende seizoen zal de wijngaard wel worden voorzien van een toegangspoort, om ongewenste indringers buiten te verboden te poepenhouden en in perioden dat dat gewenst is toch af te kunnen sluiten.

Geregeld worden nog hondendrollen gespot en dat maakt het handwerk voor de wijngaardeniers er niet aangenamer op. Bij deze nog eens een oproep aan de hondenbezitters om erop toe te zien dat hun viervoeters hun behoefte niet doen in de wijngaard!!