Moestuin, illegale stortVoor de tweede keer in relatief korte tijd is er tuinafval gedeponeerd bij de heg van de moestuin. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het lijkt een gevalletje van: "Zo, nu ben ik er lekker van af, en mogen de anderen mijn rotzooi lekker opruimen".
Daarom een oproep: ziet u iemand met een kruiwagen tuinafval storten bij de moestuin, meldt dit dan even bij het bestuur van de buurtvereniging.