Aandachtspunten bij het opzetten van een composthoop.

 • De beste tijd voor het opzetten van de hoop is tussen april en augustus.
 • De plaats moet gemakkelijk bereikbaar zijn, beschut tegen wind- en middagzon, minimum oppervlakte ± 6 x de oppervlakte van de hoop.
 • Vóór het opzetten de grond losmaken en egaliseren.
 • Eerste laag, van ± 20 cm dik, opbouwen met grof materiaal, bijv. snoeihout, stengels van maïs, zonnebloemen, kool, enz. en afdekken met een 1 à 2 cm dikke laag grond of compost.
 • De volgende lagen afwisselend - luchtig - opbouwen met vochtig (stikstofrijk) en droog (koolstofrijk) materiaal tot een hoogte van max. 1,5 m. Hoe veelzijdiger de samenstelling, hoe beter de compostering verloopt. Nooit grote hoeveelheden van hetzelfde materiaal in een laag, grote stukken eerst verkleinen.Koolstofrijk materiaal 20 cm dik, stikstofrijk materiaal 5 - 10 cm dik.
 • Elke koolstofrijke laag licht bepoederen met kalk en/of bentoniet en afdekken met een 1 à 2 cm dikke laag compost.
 • Als het materiaal verwerkt is, moet de hoop ingepakt worden in een stevige laag stro om warmteverlies en uitdrogen te voorkomen. Om te voorkomen dat een hoop tijdens een plensbui te nat wordt, het geheel afdekken met een stuk geperforeerd landbouwplastic tot 20 à 30 cm boven de grond.
 • Na 2 à 3 dagen de temperatuur in de hoop controleren met bijv. een ijzeren staaf. Deze moet na een minuut of 10 flink heet zijn (55º - 65º C). Is dit niet het geval, dan is er iets mis gegaan: te nat, te droog, te compact, te veel of te weinig koolstof in verhouding tot stikstof. De hoop moet dan opnieuw worden opgezet.
 • Verloopt de compostering goed, wat behalve aan de temperatuur ook te zien is aan het slinken van de hoop, dan moet na 3 à 4 weken de hele hoop binnenste buiten worden gekeerd. De   beschermlaag verwijderen en de buitenste 15 à 20 cm weer luchtig opstapelen in het midden van de hoop en, indien voorhanden, vers groen materiaal toevoegen. De buitenkant opbouwen met wat binnenin zat, beschermlaag en het plastic aanbrengen en na enkele dagen de temperatuur weer controleren.
  Na 4 - 7 maanden is alle materiaal, op wat houtige stukjes na, verteerd en rest een humusachtig product dat naar bosgrond ruikt.

Wat hoort niet op de composthoop:

 • gekookte of gebakken etensresten (trekken ongedierte aan!)
 • wortels van kweekgras (eventueel apart verzamelen en drogen)
 • bedrukt papier, vooral kleurendruk
 • zwaar snoeihout
 • aardappelschillen met kiemremmer

 • Verdacht materiaal als citrusfruit, zieke planten en met chemische bestrijdingsmiddelen behandelde planten op een aparte wachthoop verzamelen.
 • Gazongras de eerste vier weken na behandeling met anti-mosmiddel afvoeren in de GFT-bak. (lees de instructies op de verpakking)