Er is een ontwerp (inrichtingstekening) gemaakt door de gemeente. Ruud en de 'volkstuinders' hebben deze bekeken en eind augustus van commentaar en vragen voorzien. Inmiddels is gestart met de aanleg ervan.

  • moestuin onkruidDe huurder is verplicht de volkstuin als zodanig te gebruiken en te onderhouden.
  • De tuin op tijd van onkruid en schadelijke gewassen te zuiveren.
  • Mesthopen af te dekken met grond.
  • De volkstuin mag niet geheel of gedeeltelijk worden onderverhuurd.
  • Op de volkstuin mogen aardappelen maar eens in de vier jaar op hetzelfde stuk grond staan.
  • Op de volkstuin mag een bouwsel worden opgetrokken met de maximale afmetingen van 200 cm lengte, 200 cm breedte en 75 cm hoogte.
  • Op de volkstuin mogen geen vogels worden gevangen.
  • Op de volkstuin mogen geen dieren worden gehouden.
  • Het gebruik van de volkstuin dient zodanig te zijn dat voor andere volkstuin gebruikers dan wel voor omwonenden geen hinder of overlast ontstaat.
  • Of de tuin nu gebruikt wordt of niet, de huurder is verplicht het onkruid te verwijderen, zodat buurttuinders geen last hebben van het zaad van onkruid van een ander.