► Stuur uw reactie naar de webmaster   naar Reacties

In januari 2014 hebben omwonenden van Huis en Haard een informatieavond mogen bijwonen, i.v.m. de nieuwbouw van Huis en Haard. Daar kwam o.a. deze planning naar voren:

 1. Half december: afsluiting rechterzijde
 2. Voorjaar 2015: Sloop rechterzijde
 3. Medio 2015: Start bouw Fase 1
 4. Medio 2016:
  • Fase 1 gereed en verhuizing vanuit linkerzijde
  • Sloop linkerzijde
  • Start bouw Fase 2
 5. Medio 2017: Fase 2 gereed.

Dia uit die presentatie.
Dis uit de presentatie

Omdat van punt 3 niets valt waar te nemen, vrees ik dat wij als tegenover wonende buren nog langer tegen dat sombere zwarte doek moeten aankijken.

Hoewel er toentertijd is beloofd dat er gecommuniceerd zou worden (naar ) over veranderingen in het proces, hebben omwonenden nog niets vernomen en vragen wij ons af wat er aan de hand is. Bijvoorbeeld: hoe lang zal het uitstel zijn?

Stuur uw reactie naar