► Stuur uw reactie naar de webmaster   naar Reacties

Is er een mogelijkheid dat er ook aandacht geschonken wordt aan het feit dat aannemers de grond van tuinen helemaal dichtrijden en volstorten met puin, waardoor er vaak niet veel meer wil groeien, zodat bewoners hun hele tuin maar bestraten?

Verder aandacht voor woningbouwverenigingen die het ontmoedigen om opgaande beplanting, , zoals bomen,  in tuinen te laten groeien en bij leegkomen van een huis de hele boel kaalslaan, wat weer uitnodigt voor bestrating.

Stuur uw reactie naar