► Stuur uw reactie naar de webmaster   naar Reacties

2015 ventilator energie club
Vorig jaar mei heb ik de Energieclub aan De Schutterij gevraagd of zij het aanhoudende zoemende geluid, die ventilatoren op het dak daar veroorzaken, zouden willen verminderen. Enkele bewoners van het laatste deel van de Hoogstedelaan ondervonden daar zoveel hinder van, dat er met gesloten ramen geslapen moest worden. Ook in de zomeravonden en in het week einde, wanneer er veel in de tuin wordt verpoosd, was het aanhoudende ventilator lawaai een constant aanwezig ongenoegen.

Gelukkig bleek men ontvankelijk voor deze klacht van de betreffende bewoners, en beloofde men technische ingrepen om het geluid te doen afnemen en/of uitschakeling van de ventilator in de avonden en week einden via een tijdklok. 
Helaas... tot nu toe is daar niets van gebleken, want de geluidshinder is een jaar later nog steeds aanwezig. Na een hernieuwd e-mailcontact met de technisch projectleider van Arra management is er wederom toegezegd dat er naar gekeken zal worden en of de indertijd geplaatste tijdklok wel wordt gebruikt.

Even afwachten dus of er straks weer zoemvrij geslapen kan worden.

Reacties   

0
Het ging weer fout, nadat de plaats van de ex-militairen was ingenomen door de Jacobiberg, die muzikanten de gelegenheid gaf daar te oefenen.

Buiten de geluidsoverlast van de muziek, zoals sommigen van de Klingelpoort dit ervoeren, werd ook de verouderde ventilator op het dak steeds aangelaten.

Na velerlei verzoeken heeft men na enkele weken besloten de ventilator via het dak uit te zetten, want technici konden het knopje daarvan binnenin het gebouw al die tijd niet vinden?!
Melden aan beheerder
0
Als dat maar goed gaat!

En het is goed gegaan. Sinds de ex-militairen er niet meer zijn, wordt ook de keukenventilato r niet meer aan gelaten. Zo is het goed.
Melden aan beheerder
0
Na de controle van vandaag is er contact geweest met de mensen die het restaurant / keuken gebruiken en daar is mee afgesproken dat zij de ventilatie uit zullen zetten als die niet nodig is. Zij beschikken in de keuken over een bedieningsschak elaar om de ventilatie aan of uit zetten. Zoals het er naar uit ziet zal de ventilatie dagelijks in gebruik zijn van 16.00 tot 19.00 uur
Melden aan beheerder
0
Er gaat nu eindelijk iets gebeuren!
Dinsdag 24 mei heeft ondergetekende, samen met Gerard en Toos Kemers, contact gehad met een monteur van BAM Bouw en Techniek - Regio Oost.
Ter plekke is de situatie in opgenomen. Wat bleek: de boosdoeners waren 2 afzuiginstallat ies op het dak van het gebouw, t.b.v. het onderin het gebouw aanwezige restaurant met keuken. Deze installaties (die eigenlijk niet meer gebruikt mogen worden) zijn hopeloos verouderd en de keuken met restaurant wordt nog maar heel sporadisch gebruikt door veteranen. Toch draaiden deze afzuigventilato ren 24 uur per dag de hele week. Niet te geloven!!
Omdat vervanging van deze verouderde installatie om financiële redenen niet haalbaar zal blijken, is nu gekozen voor een oplossing met een tijdschakelaar. Na gebruik van deze schakelaar (te vergelijken met een eierwekker) zal de afzuiging voor b.v. 2 uren zijn aangeschakeld.
Er zal mij bericht worden wanneer de schakelaars geplaatst zullen zijn.
Joop van Osch
Melden aan beheerder
0
Wij zijn blij dat dat je weer actie hebt ondernomen, want de afgelopen nacht was het weer bar met het zoemgeluid. We hebben er slecht van geslapen. Ramen dicht helpt niet hebben we ondervonden. Op één of andere manier komt het geluid ook als trilling binnen.
Eigenlijk is ons geduld op. Het heeft nu lang genoeg geduurd en van ‘s nachts afschakelen merken we niets.
Wij zijn bang dat de financiën een rol spelen bij een oplossing, want een technische oplossing is er zeker.
Hopelijk gaat er nu eindelijk iets gebeuren
Melden aan beheerder

Stuur uw reactie naar