► Stuur uw reactie naar de webmaster   naar Reacties

Er is heel veel sluipverkeer de laatste tijd op de Klingelbeekseweg vanuit de westkant via De Schutterij. Omdat er een inrijverbod geldt wordt er extra hard gereden. Ik hou mij hart steeds vast. Vooral rond de spits is het een komen en gaan. Elke minuut 1 en soms 3 achter elkaar.

Ik heb de gemeente twee maal aangeschreven, echter nog niets vernomen. Ook bij Veilig Verkeer Nederland heb ik de gevaarlijke situatie neergelegd. Zijn er bij de vereniging al meer klachten gekomen?

Klingelbeekseweg 122.

Reacties   

0
Naar aanleiding van meerdere klachten hebben wij afgelopen najaar een werkopdracht voor de politie collega’s gehouden aldaar.-----------------

Hier hebben wij 2 weken lang, dagelijks tijdens de ochtend- en of avond spits gecontroleerd.
Het resultaat hierbij was dat er 2 keer een proces verbaal is uitgeschreven voor het negeren van het inrijverbod in deze twee weken.
Wij blijven de locatie wel meenemen tijdens de surveillance ’s alleen om daar stelselmatig controles uit te voeren is de opbrengst te minimaal.-----------------

Mijn verzoek is wel om deze melding ook bij de gemeente Arnhem neer te leggen. Zij zijn verantwoordelij k voor de verkeerssituati e aldaar als wegbeheerder.-----------------
Er zijn al meerdere klachten gedaan over deze kruising, dus des te meer klachten ze krijgen des te beter.-----------------

Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd. -----------------

Met vriendelijke groet,-----------------

T.E. Wissink-----------------
Generalist GGP-----------------
Wijkagent Heijenoord/ Lombok/ Het dorp/ Klingelbeek en Mariëndaal-----------------
Groepscommandant Mobiele Eenheid Gelderland- Midden.-------- ---------
Melden aan beheerder
0
Van: Gemeente Arnhem
Onderwerp: Betreft uw aanvraag of melding met zaaknummer: [#401301] Klingelbeeksewe g-----------

Wij zijn bezig met uw aanvraag of melding met zaaknummer 401301--------- ---

We hebben uw meldingen over de Klingelbeeksewe g bekeken. Samen met de politie adviseur verkeer hebben we de bebording aangepast.
Deze voldoet nu. De bebording is duidelijk en goed zichtbaar.----------------
We hebben ook met de wijkagent gesproken en uw klacht over het tegen de richting in rijden is bekend. We hebben moeten constateren dat het negeren van het inrijverbod een gedragskwestie is. Men rijdt bewust tegen de richting in. Met fysieke maatregelen kunnen wij dit niet tegen gaan.----------------
Voor de herinrichting was deze klacht ook al bekend. Met het ontwerp is er voor gekozen om het nemen van deze bocht vanuit de Schutterij tegen de richting in zo onlogisch mogelijk te maken. Dat men het toch blijft doen heeft met gedrag te maken. Hier kunnen wij helaas weinig aan veranderen. --------------------------------

Als u nog vragen heeft, dan kunt u via 0900-1809 telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Arnhem. Met uw zaaknummer kunnen wij u sneller helpen. Houd daarom uw zaaknummer bij de hand als u ons belt.
Melden aan beheerder
0
Vorige maand ook de burgemeester persoonlijk aangeschreven na steeds weer bot te hebben gevangen. Diezelfde avond zat ie bij Nieuwsuur vanwege zijn Beschavings-offensief.
Da’s mooi, dacht ik nog :)
Helaas ben ik ook daar weer terugverwezen naar het doen van een melding, m.a.w. terug bij af!

Op een dag in januari heb ik in 3 kwartier 33 auto’s geteld na 17:45 uur. (Het was de hele tijd al zo ontzettend druk dat ik de iPhone voor het raam heb gezet). Er zal iets moeten gebeuren.

Elise Hoogveld
Melden aan beheerder
0
Waar De Schutterij bij de Klingelbeeksewe g eindigt (begint, zo je wilt) is een gevaarlijke verkeerssituati e ontstaan, doordat men zich niet aan het inrijverbod houdt. Er is namelijk de mogelijkheid om, komende vanuit Oosterbeek, tóch de Klingelbeeksewe g te vervolgen richting Arnhem.

Meestal wordt dat met hoge snelheid gedaan, omdat men weet dat men in overtreding is. Kan dit niet zo geconstrueerd worden dat inrijden niet meer mogelijk is. Dan hoeven wij niet de put te dempen als er al een kalf is verdronken!

Hierover is al eerder geklaagd door een aanwonende bij diverse instanties, doch deze situatie is nog steeds actueel, omdat zij steeds hetzelfde antwoord krijgt: doet u maar een melding!.
Melden aan beheerder

Stuur uw reactie naar