► Stuur uw reactie naar de webmaster   naar Reacties

Hier niet poepenDagelijks zien wij dat meerdere buurtbewoners hun hond, al dan niet bewust, hun behoefte laten doen in de speelweide of wijngaard zonder dit op te ruimen.
Zelf hebben wij al 28 jaar honden en vinden het niet meer dan fatsoenlijk om de uitwerpselen op te ruimen zodat anderen daar geen last van hebben. Het verbaast ons dan ook zeer dat zovelen in onze wijk daar kennelijk geen enkele moeite mee hebben en stoïcijns door lopen nadat ze gezien hebben dat hun hond de behoefte heeft gedaan in de speelweide of wijngaard.
Derhalve het dringende verzoek aan alle hond bezittende buurtbewoners: ruim de poep van uw hond op. Geen enkele hond kan zijn eigen uitwerpselen opruimen, maar de baas wel. Dank u!

Landgoed KlingelbeekHeeft u een mening of idee over het Landgoed Klingelbeek (voormalig Fratershuis)? Wat zou u als wijkbewoner graag zien gebeuren in en rond dit prachtige pand op deze schitterende locatie?

Denk mee en mail uw idee / mening naar ! of reageer hier.

GroengroepOproep aan de buurtbewoners voor participatie in het gemeentelijk groenonderhoud.
 
Aanleiding / achtergrond:

Chiel Smeets heeft mij (Ruud Kortland van de GroenGroep) vóór de vakantie benaderd over het groenonderhoud. Zijn visie: niet schoffelen! Hij wil dit het liefst zo in de hele wijk zien.

Ik heb vóór de vakantie een overleg gehad met Vivienne van Sante, verantwoordelijk voor het groenonderhoud in ons deel van de stad. Bij dit overleg was Theunis Kalsbeek ook aanwezig. Het betrekken van bewoners bij het groenbeheer, zowel in visie als uitvoering, is bespreekbaar. Die samenwerking moet wel een duidelijke structuur hebben. De gemeente wil het liefst één aanspreekpunt vanuit de buurt. Wie dat wordt, moeten nog worden ingevuld.
Dit houdt niet per definitie in, dat er ook maar één visie is. Het kan heel goed dat er achter de Korte Klingelbeek een wat wildere pluktuin is en aan de andere kant van de buurt een speelgazon wat maandelijks gemaaid wordt. Als het maar duidelijk is wat we afspreken. Het inrichtingsplan is het uitgangspunt; er wordt niet opnieuw begonnen met een ontwerp.

Ik heb hierover e-mail contact gehad met Remy; verder nog met niemand, dus ook niet de bewoners van de Korte Klingelbeek inzake de pluktuin. Dat wil ik wel doen, maar weet niet wie nu het aanspreekpunt is.

Ruud Kortland, namens de GroenGroep.

Lieve buurtgenoten,

De belangstelling die jullie hebben getoond tijdens mijn ziek-zijn was hartverwarmend.
Graag wil ik jullie dan ook bedanken voor onder andere de aangeboden hulp, de lieve kaarten, de bezoekjes en mooie bloemen en niet te vergeten de verrassende hapjes eten.
Dit alles heeft zeker mijn genezing bevorderd, ik ben blij met deze fijne buurt.

Nogmaals dank, lieve groet,
Nan

Bestuur Buurtvereniging / WBP / Verkeerscommissie
Graag wil ik de bovenstaande mensen attenderen op het volgende:

3-4 x per week gebruik ik de fiets voor woon-werkverkeer. Bij de terugreis vanuit richting Oosterbeek altijd via de rotonde vd Kema, Hoogstedelaan, via laantje van Kromkamp naar Klingelbeeksweg. Dat laatste kon lange tijd niet, dus dan via de Utrechtseweg verder en korte Klingelbeek. Onlangs is het laantje weer bestraat, dus proberen maar.
Helaas is de situatie in de aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg op de Hoogstede laan een erg slechte geworden.
In het donker, 18.00-18.30, komen er auto's vanaf het TCN-terrein me tegemoet. Ze maken vaart omdat de weg daar nogal oploopt. De weginrichting is zo dat het schijnt dat deze voorrang hebben op mij, die 'links afslaat', terwijl ik dezelfde weg blijf volgen. De verlichting ter plaatse is erg slecht, afwezig of kapot? Prima, maar ik wordt gedwongen om af te stappen, goed uitkijken en dan oversteken. De situatie is onoverzichtelijk en gevaarlijk.

De weg zal binnenkort af worden gesloten als verbindingsweg, maar het verkeer vanaf TCN-terrein zal de weg wel blijven gebruiken neem ik aan. Ook zal er in de toekomst wel een definitieve aansluiting komen via deze weg.
Graag uw aandacht dus hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Marianne Rooijmans
K18

2011-09 kaalkapNu vanmorgen hield ik het toch niet meer en ik heb dus Theunis Kalsbeek geprobeerd te bellen omdat er volgens ons met het verwijderen van groen iets niet goed is gegaan.
De gehele bossage strook achter onze huizen zijn op twee kastanjes na weg, terwijl wij toch écht menen dat dit zou blijven staan.
We hebben het erover gehad met de groen-rondleiding en het staat volgens ons ook op de tekening.
Er komt géén weg, géén huis, géén looppad en een explosief onderzoek zo dicht bij het hek lijkt onwaarschijnlijk.
Een kale bende.

Enfin, Kalsbeek was op cursus en de waarnemer zou mij nog terug bellen. Dit gebeurde dus niet. Gelukkig hebben we zelf een grote wilg en dus de twee kastanjes.
We zittten er dus nog het groenst bij van het gehele rijtje, maar het is uitermate frustrerend. Vanmorgen concludeerden wij dat de gemeente met "inpassen in het bestaande dorpse karakter van de wijk" bedoeld dat ze onze bestaande huizen laten staan ;)

Nu zojuist door de gemeente terug gebeld (dhr. De Nie), nadat ik ze achter de broek aan heb gezeten:
".............inderdaad er is een hele grote fout gemaakt. Die gehele bossage rij met bomen had moeten blijven staan".
Veel excuses maar ja daar koop je weer niets voor.
Ik word nog benaderd door de gemeente hoe dit drama goed te maken (!?!).

Nog even een indicatie van de schade:
Er zijn, tegen de afspraken in, twaalf bomen  gekapt in een rij van ongeveer 30 meter met daartussen dan ook nog de onderbegroeiing en bossage.