► Stuur uw reactie naar de webmaster   naar Reacties

Macht corrumpeert, nader toelichting gewenst

Op onze email van zaterdag jl. aan GroenLinks en de SP heeft de heer Van ’t Hof van GroenLinks per email gereageerd. Zowel zondag als vandaag heeft emailverkeer met hem plaatsgevonden. Pas uit de laatste email van hedenmorgen blijkt dat de heer Van ’t Hof onze opmerking “macht corrumpeert” totaal verkeerd geïnterpreteerd heeft. Hij schrijft namelijk in de email van hedenmorgen:

………maar beschuldigd worden van corruptie raakt kant noch wal.

Volkomen ten onrechte denkt de heer Van ’t Hof en daarmee GroenLinks door ons beschuldigd te worden van corruptie. Jammer dat hij daar pas twee dagen later mee is gekomen, anders hadden wij dat al meteen recht kunnen zetten.

M.b.t. het Ontwerp-Bestemmingsplan Hoogstede Klingelbeek van 11 januari 2010 is ook door een aantal bewoners een zienswijze ingediend.


Klik voor vergroting

Beste Buurtgenoten,

Misschien ten overvloede maar het volgende viel mij op mbt. de Nieuwbouw.
Gisteren maar eens de fiets gepakt om het bestemmingsplan te gaan inzien.
De gegevens op de internetsite van de gemeente zijn vrij algemeen en een goede kaart met details als bouwvlakken en bouwhoogten is lastig te vinden.

Op de grote kaart op het gemeentehuis is alles wel goed te achterhalen.
Ik was natuurlijk benieuwd naar het woon-zorg complex, tot mijn verbazing blijkt in de kaart een nokhoogte van maar liefst 38 meter ingetekend.

Beste Hoogstedenaar/Klingerbeker,

Hierbij wil ik iedereen attenderen op de aanvraag voor een kapvergunning van Business Park , Utrechtseweg 310, voor 125 bomen. Dit is te lezen in de Arnhemse Koerier van 11 november en kan op Loket BWL op stadhuis van 9 tot 4 worden ingezien tot en met 18 november. Zaaknummer 2009-08-01335. Zienswijzen moeten ook in die periode worden ingediend.

Met vriendelijke groet,
Lies Schilder Hoogstedelaan 69

Beste buurtgenoten,

Net gehoord dat de uitvoerder 'morgen de rotzooi gaat kappen'. Hij wijst in het rond over het maisveld/geitenwei. Aleen een paar kapvergunningsplichtige bomen blijven voorlopig nog staan. Al de onderbegroeiing, struiken, hagen, kleinere bomen = rotzooi wordt verwijderd!
Groeten van een verdrietige en gefrustreerde buurtgenoot, Hanni Kuppens

De nieuwbouwgroep hield zich lange tijd bezig met het inpassen van o.a. “nieuwe stenen” in onze bestaande groene wijk. Er is echter meer dan “nieuw steen”, namelijk: “ behouden en versterken van bestaand groen”.
Ondanks herhaaldelijke signalen vanuit verschillende groepen dat het groen onvoldoende aandacht krijgt vanuit de nieuwbouwgroep wordt dit signaal niet opgepakt.

Opdracht nieuwbouwgroep (Klingelstee dec. 2008):
“De nieuwbouwgroep zou toezien op afgegeven vergunningen en toezien dat gemaakte afspraken worden nagekomen en/of er bij de uitvoering zorgvuldig conform goed buurmanschap door de gemeente Arnhem of haar opdrachtnemers wordt gewerkt”.