► Stuur uw reactie naar de webmaster   naar Reacties

Afgeplagd voor bloewweideWie vanaf Het Maisveld naar beneden kijkt ziet daar nu 2 kale plekken. Dit is niet het werk van de kaboutertjes, maar het resultaat van een paar uurtjes stevig afplaggen. De bedoeling is dat hier bloemenweitjes ontstaan; die in het midden is ingezaaid met wilde kruiden en bijenbloemen, de kleinere tegen het talud met kruiden uit Frankrijk en vlinderbloemen.

Het begon voor mij allemaal vorig jaar toen ik vanuit onze huiskamer zag hoe slecht de zgn bloemenweide er bij lag; hoog bloeiend gras, brandnetel en smeerwortel waren dominant aanwezig. Het leek me goed om dat wat in te korten en bij te houden. Via Daphne van de groencommissie ben ik in contact gebracht me Cecilia Klein van de Gemeente Arnhem, met wie ik in juni door de bloemenwei ben gelopen. Als vervolg daarop heb ik een overeenkomst getekend die het mij toestaat dit gebiedje te beheren, en bijv een bijenhotel te plaatsen.

2015 ventilator energie club
Vorig jaar mei heb ik de Energieclub aan De Schutterij gevraagd of zij het aanhoudende zoemende geluid, die ventilatoren op het dak daar veroorzaken, zouden willen verminderen. Enkele bewoners van het laatste deel van de Hoogstedelaan ondervonden daar zoveel hinder van, dat er met gesloten ramen geslapen moest worden. Ook in de zomeravonden en in het week einde, wanneer er veel in de tuin wordt verpoosd, was het aanhoudende ventilator lawaai een constant aanwezig ongenoegen.

Gelukkig bleek men ontvankelijk voor deze klacht van de betreffende bewoners, en beloofde men technische ingrepen om het geluid te doen afnemen en/of uitschakeling van de ventilator in de avonden en week einden via een tijdklok. 
Helaas... tot nu toe is daar niets van gebleken, want de geluidshinder is een jaar later nog steeds aanwezig. Na een hernieuwd e-mailcontact met de technisch projectleider van Arra management is er wederom toegezegd dat er naar gekeken zal worden en of de indertijd geplaatste tijdklok wel wordt gebruikt.

Even afwachten dus of er straks weer zoemvrij geslapen kan worden.

Zo nu en dan gaan we met onze kleinkinderen koffie drinken in woonzorgcentrum De Klingelpoort. Uiteraard raken wij regelmatig in gesprek met de bewoners. Ik begreep dat ze het winkeltje van Huis en Haard ontzettend missen. Daar is op bezuinigd, omdat er geen geld meer is voor een receptie. Bovendien wonen ze nu ver van de winkels af. Ze missen de Oranjestraat en het levendige beeld van de Utrechtseweg. Vooral de winkel van Vonk missen ze.
Ouderen chaufferenNu hebben wij aangeboden om zo nu en dan voor wat mensen te gaan chauffeuren. Dat wil zeggen, we brengen ze naar Vonk en wellicht kunnen ze daar in de Oranjestraat ergens koffie drinken.

Het zou heel fijn zijn als er zich wat vrijwilligers melden die dit ook voor onze oude buurtbewoners zouden willen doen? Ik zelf denk er aan om ze ook zo nu en dan naar de markt van Oosterbeek te brengen. Daar is ook een restaurant. Dan zijn ze er toch nog even uit en hebben ze iets om zich op te verheugen. Wie wil er met ons meedenken en hier vorm aan geven?

"Bouwlampen"
Klingelpoort, parkeerverlichtingNadat de bouw van De Klingelpoort was afgerond, waarbij helaas veel uitzicht voor de bewoners van het laatste deel van de Hoogstedelaan verloren ging, werd er een tuin en een parkeerplaats aangelegd. Die parkeerplaats werd verlicht met 3 lantaarns, die zoveel fel en wit licht verspreidden, dat deze al snel in de buurt bestempeld werden als de bouwlampen. En dat was niet eens overdreven. Gelukkig heeft men naar protesten geluisterd en is de lamp vlak naast de tuin van H73 aan de achterzijde afgeschermd. De middelste lamp is gedoofd. Alleen de lamp bij het nieuwbouwhuis aan de weg, brandt nu nog. Dat is ook voldoende, want 's nachts staan er hooguit 2 auto's van nachtdienst doend personeel op de parkeerplaats en zij parkeren aan de wegkant van de parkeerplaats. Nu nog afwachten wat de bewoners in het nieuwe huis, grenzend aan de parkeerplaats, er van zullen vinden, om zo in die "schjinwerper" te staan...

Vlaggenvertoon
Klingelpoort,vlagvertoonEnige tijd daarna stonden daar ook plots twee hoge vlaggenmasten bij de parkeerplaats. Precies in de lijn van het kleine beetje doorzicht dat zal overblijven, nadat tegenover De Klingelpoort een appartementencomplex gebouwd zal worden. Dat vonden enkele Hoogstedelaan bewoners niet zo fraai. Een voorstel om dat vlaggenvertoon recht tegenover de hoofdingang te plaatsen, wordt helaas niet overwogen. DrieGasthuizenGroep wil zich tenslotte toch goed zichtbaar maken!, zoals men zei. Dat dit niet kan uit het zicht van enkele bewoners begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Daar is plaats genoeg voor, tenslotte.

Ventilatorlawaai
Ventilator Energieclub ARRADe Energieclub aan De Schutterij heeft vorig jaar een ventilator op het dak van het gebouw geplaats. Het duurde even voor ik door had waar toch plotseling dat altijd maar aanwezige zoemende geluid vandaan kwam.
In het bijzonder in het weekeinde en ’s avonds, wanneer de mensen in de tuin of op balkon van de zomer(avond) willen genieten, wordt het constante zoemende geluid van die ventilator, aangevoerd door de in Nederland overheersende westenwinden, als hinderlijk ervaren. Slapen met open raam kan alleen maar met begeleidend gezoem. Dit jaar leek hetzelfs nog te zijn toegenomen, misschien door slijtage van de motor, of vervuilde ventilatorbladen?
Ik heb de technisch projectleider van ARRA hiervan op de hoogte gesteld. Zij hebben gelukkig wel een luisterend oor en begrip voor de situatie! Men is voornemens om er door de leverancier een tijdklok op te zetten, zodat 's avonds en in het weekeinde de ventilator zachter of uitgezet wordt. Dit zal dan na de vakantieperiode gebeuren. Misschien dan toch een wat stillere nazomer? Ik ben benieuwd.

Medeschutters en (wijk)bewoners,

Arnhem heeft nog maar één Schutterij en die bestaat dit jaar 25 jaar sinds de heroprichting in 1990.
31 augustus 2014 ben ik Schutterskoning geworden; ik heb de houten vogel “De Papagaay” neer gehaald. Op de Schuttersdag, 30 augustus van dit jaar, ga ik mijn titel met verve verdedigen.

logo Schutterij van de ClingelbeeckTer ere van dit heuglijke feit heb ik mijn initiatief bedacht. Ik ding -op persoonlijke titel- mee op de "Wijkprijs  2015" met het volgende voorstel:
Het lijkt mij leuk om de rotonde op de Utrechtseweg, ter hoogte van Arnhems Buiten, te verfraaien met het Logo van de Schutterij en een klein verwijzingsbord naar de nieuwe weg “De Schutterij”. Ook zou ik daar graag een drietal schuttersvlaggen aangebracht zien, niet permanent, maar 1x per jaar op onze schuttersdag.

Het zou mooi zijn als ook de Gemeente Arnhem dit initiatief zou steunen en de rotonde zou willen opwaarderen. Deze kale rotonde mag best wat opgeleukt worden, het is al lange tijd géén entree voor de Gemeente Arnhem.

Kom kijken en stem mee!
Ik roep alle schutters en (wijk)bewoners op om naar de presentatie te komen kijken, want u bepaalt uiteindelijk door middel van een stemming wie de wijkprijzen winnen. Dus kom naar de wijkprijsbijeenkomtst op donderdag 11 juni 2015, vanaf 19.30 uur in het stadhuis.

Schutterskoning, Joop van Muilekom.

Hier niet poepenDagelijks zien wij dat meerdere buurtbewoners hun hond, al dan niet bewust, hun behoefte laten doen in de speelweide of wijngaard zonder dit op te ruimen.
Zelf hebben wij al 28 jaar honden en vinden het niet meer dan fatsoenlijk om de uitwerpselen op te ruimen zodat anderen daar geen last van hebben. Het verbaast ons dan ook zeer dat zovelen in onze wijk daar kennelijk geen enkele moeite mee hebben en stoïcijns door lopen nadat ze gezien hebben dat hun hond de behoefte heeft gedaan in de speelweide of wijngaard.
Derhalve het dringende verzoek aan alle hond bezittende buurtbewoners: ruim de poep van uw hond op. Geen enkele hond kan zijn eigen uitwerpselen opruimen, maar de baas wel. Dank u!