Informatiepunt NieuwbouwHet informatiepunt nieuwbouw is gelegen aan het begin van de Hoogstedelaan tegen over de wijngaard. Het is iedere zondag open van 12.00 uur tot 14.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 • Spitman makelaars, tel. 026 4452500
 • Strijbosch Thunissen makelaars, tel. 026 3552100

Of via deze website.

Informatiepunt NieuwbouwInformatiepunt Nieuwbouw

30 november

 • De meeste buurtbewoners zullen gemerkt hebben dat de (ver)bouwactiviteiten op het terrein van het voormalige Fraterhuis zijn gestart. Aannemer Trebbe bouwt aan het woonzorgcomplex Klingelbeek in opdracht van CasaCura.
 • Naar verwachting zal ontwikkelaar Nieuwenhuis in januari 2013 starten met de bouw van vier woningen aan de Klingelbeekseweg, ten oosten van het Laantje van Kromkamp.

21 november

 • Nieuwenhuis gaat begin 2013 starten met de bouw van 4 woningen aan de oostzijde van het Weggetje van Kromkamp aan de Klingelbeekseweg.
 • Hendriks lijkt nog een woning aan het hofje verkocht te hebben.
 • De gesprekken tussen Hendriks en Driegasthuizengroep over het Woonzorgcomplex verlopen voorspoedig. Op 29 november a.s. vindt de architectenselectie plaats.

17 oktober

 • Het Hof is bouwrijp opgeleverd. Dit gebied kan geleverd worden aan ontwikkelaar Hendriks maar er is nog geen concrete datum voor de overdracht aan de ontwikkelaar afgesproken.
 • Er zijn twee woningen verkocht.
 • Aan de hoge kant van de verbindingsweg zullen maatregelen getroffen worden tegen gronduitspoeling. Dit dient 1 november a.s. gereed te zijn.

9 september

 • Voortgang ontwikkelaar Hendriks: na overleg met Hendriks blijken zij de moeilijk verkoopbare 4 atelierwoningen te willen herzien in 6 kleinere appartementen. Hendriks onderzoekt de mogelijkheden.
 • Ophogingen Hoogstedehof: voortgang van plannen van de buurtgroep bij het hofje, om het huidig geplande grondpeil te verlagen. Overleg tussen buurtbewoners en gemeente verloopt moeizaam. Op initiatief van de bewonersgroep heeft de gemeente tijdens het gesprek op 21 augustus jl. onder een aantal uitgangspunten en voorwaarden, waaronder de volledige betaling van alle kosten door de bewonersgroep, de opening geboden voor een vervolg traject. De gemeente houdt vast aan alle gestelde voorwaarden en uitgangspunten. De betreffende buurtgroep heeft hier een andere opvatting over.

bouwhoogteperikelenNa al eerder het bouwniveau tussen Hoogstedelaan en Klingelbeekseweg mondeling verlaagd te hebben, wil wethouder Elferink nog wel een stapje verder (lees lager) gaan, om aan de wens van de omwonenden tegemoed te komen. Maar dan moeten omwonenden wel voor de extra kosten opdraaien voor planaanpassing, procedures etc.?! Het idee wordt in overweging genomen.
Is dit niet een beetje de wereld op z'n kop? In het begin was er toch geen sprake van zoveel ophoging?

Op dinsdag 17 april gaf Kasper van den Berghe, gemeentelijk projectleider archeologie, een presentatie over het onderzoek en de vondsten.

De presentatie "De eerste beelden" werd zeer enthousiast ontvangen door de aanwezige buurtbewoners en het beloofde vervolg des te meer. Na verdere uitwerking van gegevens en vondsten zal er dus een tweede lezing over de archeologische opgravingen in Hoogstede Klingelbeek komen.

Hieronder enkele van zijn vertoonden beelden.

 Luchtfoto 2011Detail kaart Verbeek, 1736 1945, Buurtschap KlingelbeekSporen van verbrandingsrestenVondsten midden steentijdVondsten bronstijd - ijzertijdVondsten-laat Romeinse tijd - vroege middeleeuwenDierbegraving, paardVondsten uit WO IIOverzicht van de archeologische perselenSporenoverzichtSporenoverzicht,-detail zuid west hoek2012-04 archlezing15 kaspervandenberghe