DrieGasthuizenGroep opende vrijdag 5 december 2014 officieel haar nieuwe zorgappartementen Klingelpoort. Na een bouwtraject van een jaar was het zover: Klingelpoort is bewoond en het wijkrestaurant geopend. Met een bezoek van koning Willem Alexander en koningin Maxima (geacteerd door 2 medewerkers) kreeg de opening een vorstelijk tintje.

“Koningin Maxima” krijgt bloemen van bewoonster Klingelpoort. Foto: Peter Arends Terwijl de bewoners van Klingelpoort als stralend middelpunt beneden in het atrium zaten, liepen de verdiepingen vol met bezoekers. Er kwam veel bezoek van zowel medewerkers en vrijwilligers als (bouw)relaties en mensen uit de omliggende wijken. Woonzorgmanager Wilma van Arragon opende de bijeenkomst met het instuderen van een lied over Klingelpoort, waarna het koninklijk bezoek feestelijk werd ontvangen. Het orkestje zorgde voor een gezellige sfeer. De cliëntenraad overhandigde de bewoners nog een grote ingelijste groepsfoto.

Directeur-bestuurder Angela Jansen bedankte alle betrokkenen bij de bouw en vertelde dat het slechts 3 jaar heeft geduurd vanaf het eerste gesprek over nieuwbouw tot aan de opening. DrieGasthuizenGroep is er trots op, in deze onzekere tijd in de ouderenzorg, zo’n mooi gebouw in gebruik te nemen. Welling catering van het restaurant sponsorde de bijeenkomt door te zorgen voor alle drankjes en hapjes.
Na een gezellige borrel, kreeg iedereen bij het afscheid nog een chocoladeletter (de K van Klingelpoort), want het was tenslotte 5 december.

20 novenber is er een informatie-avond geweest met als onderwerp de nieuwbouw voor Huis en Haard aan de Utrechtseweg. Met een visuele presentatie werd aan de uitgenodigde omwonenden getoond, hoe de nieuwbouw er uit zal komen te zien.

Hieronder volgt een fotoverslag van  de belangrijkste plaatjes.

fase 1 en fase 2PlanningOverzicht huidige situatieBestemmingsplan en hoogte maaiveldOverzicht terreinOverzicht begane grondOverzicht 1ste etageOverzicht sousterrainGevel UtrechtsewegGevel westzijdeGevel HoogstedelaanImpressie vanaf UtrechtsewegImpressie vanaf rotondeImpressie vanaf HoogstedelaanImpressie bij nacht aan UtrechtsewegNabespreking bij de tekeningen

De parkeerplaats van De Klingelpoort is nu nagenoeg af. Het gras en de kruidenmengsels zijn ingezaaid en de toegang vanaf de linkerzijde wordt minder steil gemaakt.
De bomen moeten nog worden geplaatst, en daarover is een kort overleg geweest tussen omwonenden en Bert Vlieger van Vlierger Vastgoed Consultancy. Het worden niet al te hoog opgroeiende bomen, zoals o.a. verschillende Prunissoorten. Soms enige bomen bij elkaar, dan weer solitair. Op verzoek van een der omwonenden zal 1 boom een paar meter worden "verplaatst". Het beloofd een gevarieerd geheel te worden van divers groen met bloei.

Omwonenden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun ongenoegen kenbaar te maken over de parkeerplaatsverlichting. Zij vinden deze veel te fel en omgevingsgericht. Daardoor wordt niet alleen de parkeerplaats verlicht, maar ook tuinen en achterzijde van de aangrenzende woonhuizen.
Inmiddels heeft Vlieger Vastgoed Consultancy de installateur verzocht naar diverse mogelijkheden te kijken om tot een oplossing te komen.

Nationale OmbudsmanDe Nationale ombudsman heeft een oordeel geveld inzake de casus nieuwbouw bij Hoogstede-Klingelbeek (rapport 2014/014). De Nationale ombudsman heeft de klacht gegrond verklaard. De conclusie luidt als volgt:

"De klacht dat de gemeente een  bouwterrein heeft opgehoogd, zonder dat verzoekers als omwonenden van het terrein voldoende zijn ingelicht over deze ophoging, is gegrond wegens strijd met het beginsel van transparantie.
Over de klacht dat de gemeente de bouwgrond onjuist heeft opgehoogd, geeft de Nationale ombudsman geen oordeel."

Het volledige rapport is hier te downloaden (.pdf-5Mb)