Huis en Haard, nieuwbouw fase 1, december 2016De eerste fase van de nieuwbouw van Huis en haard is bijna afgerond; nog vóór eerste Kerstdag wordt het gebouw opgeleverd. Vanaf dan worden er voorbereidingen getroffen voor de verhuizing op 10 januari 2017. De eerste bewoners van de nieuwbouw zullen de huidige bewoners van Huis en Haard zijn. Ook een groep bewoners van zorgcentrum Paasberg zal hier naar toe verhuizen.
DrieGasthuizenGroep biedt in Huis en Haard een kleinschalige woonvorm met vier groepen van elk acht cliënten.

Komende week zal het terrein rond het gebouw gebruiksklaar worden gemaakt en wordt het bouwhek verwijderd. Dit zal worden verplaatst naar de andere kant van het gebouw, dat nog intact is en ook gesloopt zal worden. De inrit van de bouw van fase 2 komt aan de zijde van de Utrechtseweg.
De tijdelijke ingang van de eerste fase Huis en Haard komt aan de Hoogstedelaan. DrieGasthuizenGroep zal aanvullende afspraken maken voor parkeren bij de buren van Arnhems Buiten en creëert een aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Zo wordt getracht de eventuele parkeeroverlast te beperken.

Na de verhuizing start de voorbereiding van de sloop van fase twee. Eind februari 2017 start dan de nieuwbouw, die naar verwachting in september 2017 in gebruik kan worden genomen.