De Hes, nieuwbouw tekeningStartbijeenkomst voor de toekomstvisie op wonen en werken in De Hes Donderdag 8 november van 19.30 tot 21.30 uur, De Hes, gebouw H29 | KunststichtingScarabee

Op donderdag 8 november verkende Amvest met 170 bewoners, belangstellenden en mensen van bedrijven en organisaties de toekomst van het voormalige KEMA-terrein De Hes. Amvest wil weten wat mensen belangrijk vinden voor de ontwikkeling van het gebied. Niet de vele landschappelijke kwaliteiten kan De Hes op een bijzondere manier voorzien in de regionale behoefte aan koop- en huurwoningen en kleinschalig ondernemen. De bijeenkomst was de eerste stap in een brede oriëntatie op landschap, omgevingsfactoren en kansen voor wonen en bedrijvigheid in de gemeenten Arnhem en Renkum. Met nadere gesprekken en onderzoeken wil Amvest samen met de gemeenten Arnhem en Renkum een visie met kernwaarden vaststellen voor het gebied die de basis vormt voor de ontwikkeling.

»» Lees het gehele verslag

»» Zie ook deze website

De kennismakingsbijeenkomst voor de toekomstvisie op wonen en werken in De Hes is zeer goed bezocht. Zo goed zelfs dat velen de opening (het voorstellen van het team van Amvest) nauwelijks konden volgen. Er bleek een onderschatting te zijn, van het aantal geïnteresseerden uit de omgeving. Zij konden op een platte grond van de omgeving met een kleursticker aangeven waar zij woonden.

Hierna kon het bezoek zijn aandacht verdelen over de diverse posters aan de muren in de zaal van gebouw H29 op De Hes. De onderwerpen waren Landschap, Herinneringen en verhalen over de KEMA, Wat zijn de kansen voor De Hes, Hoe wilt u wonen en werken, Waarden, Wie is Amvest en Aanpak voor De Hes.
Het onderdeel Cultuurhistorie werd in een aparte ruimte belicht via een presentatie van onderzoeker Paul Meurs. Erg leerzaam en interessant.

Op diverse borden konden bezoekers aangeven wat zij belangrijk vonden bij de ontwikkeling van zo'n gebied. Via kleurstikkers en beschreven ideeën en meningen konden zij Amvest laten weten wat er leeft; hoe het niet moet, wat de wensen zijn, etc. Hopelijk zal dit meer invloed hebben, dan zoiets heeft gehad bij het volbouwen van de wijk, de afgelopen 8 jaar!

Info avond De Hes, 8 november 2018Info-avond De Hes, 8 november 2018Info avond De Hes, 8 november 2018Info-avond De Hes, 8 november 2018

PLANNING

Hesweg en SlijpbeekKennismakingsbijeenkomst voor de toekomstvisie op wonen en werken in De Hes

Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst 'Start De Hes' op 8 november in gebouw H29 van deelgebied de Hes van Arnhems Buiten.

Amvest wil met bewoners, bedrijven en belangstellenden de toekomst van het voormalige KEMA-terrein De Hes verkennen. Als nieuwe eigenaar willen we er een mooi en duurzaam gebied van maken voor wonen, werken en ontspannen. Met de vele landschappelijke kwaliteiten kan De Hes op een bijzondere manier voorzien in de regionale behoefte aan koop- en huurwoningen en kleinschalig ondernemen.

Amvest blijft na de herontwikkeling eigenaar van een deel van de huurwoningen en bedrijfsruimtes. We worden dus voor lange tijd buren van elkaar. Graag willen wij van u horen wat u belangrijk vindt voor de ontwikkeling van dit gebied. Wat voor woningen vindt u nodig? Voor jongeren, ouderen of gezinnen? Wat zou u willen ondernemen op het terrein? En welke tijdelijke activiteiten acht u wenselijk en haalbaar? Na een korte introductie om 19.45 uur kunt u met het team van Amvest in gesprek over uw wensen, ideeën en vragen. In een aparte zaal presenteren we het onderzoek naar de rijke historie van het gebied.

De aanpak van Amvest is misschien wat anders dan gebruikelijk. Wij destilleren eerst een toekomstvisie uit de gesprekken met betrokkenen en uit onderzoeken naar cultuurhistorie, landschap, woontrends en toekomstig gebruik. Daarbij werken wij nauw samen met de gemeenten Renkum en Arnhem. Pas nadat de toekomstvisie breed is gedeeld, zet Amvest mensen aan het werk om concrete plannen te maken voor landschap, stedenbouw en architectuur. Bij de stappen die we zetten, willen we de lokale kennis, energie en betrokkenheid van mensen en bedrijven benutten. Het proces is erop gericht om ongeveer over twee jaar een bestemmingsplan te hebben en met de bouw van de eerste woningen te kunnen starten.

We betrekken bewoners, bedrijven en belangstellenden de komende jaren veelvuldig bij de visie en de plannen die worden gemaakt. Maar eerst kijk ik met heel veel belangstelling uit naar de ontmoeting met u op 8 november.

 

»» Het programma (pdf)

 Zie ook deze pagina

Route naar Gebouw 29
Klik voor vergroting

elektrumBijgevoegd de presentatie van 23 juni 2018. Fijn om zo met elkaar te hebben gesproken. Hierin is te zien wat er gaat gebeuren rondom het Elektrum.Wie te bereiken voor vragen gedurende sloopwerkzaamheden
DNV GL:
Receptie tel: 026 – 3563456 of 026 - 3562991
Projectleider DNV-GL: Ton Klomp, tel: 026 3562647
Projectleider v Dijk, Willem van Dijk, tel: 06 - 53920495