2021, huidige situatieIn onze vorige nieuwsbrief gaven we aan dat we je na de zomer konden informeren over onze toekomstplannen voor de Hes en dat we je zouden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst.

We hadden dat graag gedaan, maar helaas neemt de uitwerking van de plannen meer tijd in beslag dan wij van te voren hebben voorzien. We vinden het belangrijk om zorgvuldig te werk gaan en dat vraagt meer tijd in de planuitwerking. Wij willen een zo breed mogelijk gedragen plan ontwikkelen. Dat vraagt om een goede afstemming met belanghebbenden en dus tijd. Daarnaast verdient het unieke landschappelijke karakter van de Hes het dat we hier secuur mee om gaan.

We hebben op dit moment daarom nog geen concrete informatie over hoe, wat en wanneer je kunt wonen op de Hes. Daarom verlagen we voorlopig de frequentie van onze berichtgeving. We hopen natuurlijk dat we binnen nu en een aantal maanden concrete plannen en ontwerpen kunnen laten zien en een planning kunnen geven wanneer de eerste fase in verkoop gaat. Wij werken hard door aan de plannen en we spreken af dat je einde van het jaar weer een update van ons ontvangt.

We hopen op je begrip en dat je nog even geduld hebt.

De HesDe komende jaren ontwikkelt de Hes zich tot een bijzonder woon- en werklandschap. Bij de entree naar de Hes ligt het voormalige KEMA kantoor waar nu poppodium Jacobiberg is gevestigd. Onderdeel van de ontwikkeling is dat dit bijzondere gebouw met een nieuwe uitstraling behouden blijft.
Thijs Kieboom van Diederendirrix, een van vier architectenbureaus die voorontwerpen maken voor de Hes, vertelt enthousiast over hun plannen. ‘Ons ontwerp voor het entreegebied is gericht op de beleving van het landschap.’

»» Lees er hier meer over

Deelgebied De Hes van Arnhems BuitenDe Hes is een glooiend gebied in Arnhem West en Oosterbeek. Het verbindt de Utrechtseweg met de buurtschap Klingelbeek. Over de Hes reisden middeleeuwse kooplieden tussen Utrecht en Duitsland. Naast de Hesweg stroomt de Slijpbeek van Veluwe naar Rijnvallei. Op deze plek met vergezichten stichtte KEMA in de jaren zeventig kantoren en bedrijfsgebouwen. Nu deze zijn verlaten, maakt belegger en ontwikkelaar Amvest er een hoogwaardig gebied van, met enkele honderden woningen. Er is plaats voor bedrijvigheid die bij de woonfunctie past.

Kortom: werken en wonen in verschillende vormen.

 

amvest logoGraag nodig ik u uit voor ons Lentecafé De Hes op donderdag 11 april, vanaf 19:30 uur in De Kookplaats op bedrijventerrein Arnhems Buiten / De Brink, Utrechtseweg 310. Wij willen u dan graag informeren over de toekomstvisie voor De Hes.

Op een eerste informatiebijeenkomst op 8 november 2018 heeft Amvest veel informatie opgehaald over wat mensen belangrijk vinden voor de toekomstige ontwikkeling van het voormalige KEMA-terrein De Hes. Samen met onderzoeken naar identiteit, cultuurhistorie, landschap, doelgroepen en toekomstkansen hebben we een nieuw gebiedsprofiel voor De Hes opgesteld.