De kennismakingsbijeenkomst voor de toekomstvisie op wonen en werken in De Hes is zeer goed bezocht. Zo goed zelfs dat velen de opening (het voorstellen van het team van Amvest) nauwelijks konden volgen. Er bleek een onderschatting te zijn, van het aantal geïnteresseerden uit de omgeving. Zij konden op een platte grond van de omgeving met een kleursticker aangeven waar zij woonden.

Hierna kon het bezoek zijn aandacht verdelen over de diverse posters aan de muren in de zaal van gebouw H29 op De Hes. De onderwerpen waren Landschap, Herinneringen en verhalen over de KEMA, Wat zijn de kansen voor De Hes, Hoe wilt u wonen en werken, Waarden, Wie is Amvest en Aanpak voor De Hes.
Het onderdeel Cultuurhistorie werd in een aparte ruimte belicht via een presentatie van onderzoeker Paul Meurs. Erg leerzaam en interessant.

Op diverse borden konden bezoekers aangeven wat zij belangrijk vonden bij de ontwikkeling van zo'n gebied. Via kleurstikkers en beschreven ideeën en meningen konden zij Amvest laten weten wat er leeft; hoe het niet moet, wat de wensen zijn, etc. Hopelijk zal dit meer invloed hebben, dan zoiets heeft gehad bij het volbouwen van de wijk, de afgelopen 8 jaar!

Info avond De Hes, 8 november 2018Info-avond De Hes, 8 november 2018Info avond De Hes, 8 november 2018Info-avond De Hes, 8 november 2018

PLANNING

NAJAAR 2018

  • Kennismakingsbijeenkomst met bewoners, bedrijven en belangstellenden
  • Workshop Visie en Identiteit. We nodigen belanghebbenden en toekomstige bewoners uit voor inbreng voor een toekomstvisie op en kansrijke ontwikkeling.

2019

  • Vaststelling van de toekomstvisie door de gemeente Arnhem en de gemeente Renkum
  • Keuze van stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerpers
  • Stedenbouwkundig ontwerp
  • Bestemmingsplannen en procedures

2020

  • Omgevingsvergunning
  • Start bouw

2022

  • Oplevering eerste woningen en bedrijfsruimten