Kennismakingsbijeenkomst nieuwbouw op De HesEr is volop belangstelling voor een woning op De Hes, het zuidelijke deel van het voormalige KEMA-terrein op Arnhems Buiten. Bewoners van Hoogstede-Klingelbeek, Heijenoord en Lombok zijn uitgenodigd en in grote getale te voet of per fiets naar de informatiebijeenkomst gekomen.

Ook van verderaf is er veel belangstelling, blijkt uit de overvolle zaal in gebouw H29, nu Project-gebouw van kunststichting Scarabee, grenzend aan de Klingelbeekseweg. Oe Hes valt formeel onder de gemeente Renkum, maar grenst aan Hoogstede-Klingelbeek. Het noordelijke deel van het voormalige KEMA-terrein, Den Brink, hoort wel bij de Gemeente Arnhem. Van beide gemeenten is er een wethouder aanwezig: Jasper Verstand van Renkum is onder meer verantwoordelijk voor de nieuwe fietssnelroute van Arnhem naar Wagenin-gen. Arnhems wethouder Cathelijne Bouwkamp, met onder andere duurzaamheid en openbare
ruimte in de portefeuille, ziet in Arnhems Buiten een van de hotspots van Arnhem, een soort tegenhanger van Industriepark Kleefsewaard met eigen duurzame kansen.

Organisator van de bijeenkomst is projectontwikkelaar Amvest, die vaker dit soort gebieden ontwikkelt. Tijdens de avond vertelt Paul van Meurs aan de hand van een presentatie van een half uur uitgebreid over de cultuurhistorie van het gebied. Aan de hand van postersessies wordt er met de aanwezigen gekeken naar de woon- en werkwensen om zo een mooie wijk van de toekomst op te zetten met oog voor natuur en duurzaamheid, met aandacht voor de loop van de Slijpbeek door het gebied en mogelijke nieuwe wandelpaden. Streven is om over twee jaar een bestemmingsplan te hebben en met het bouwen van de eerste
woningen aan de slag te kunnen. Ontwikkelingsmanager Karst Hagedoorn roept iedereen op zoveel mogelijk te delen met Amvest. Dat kan door notities met ideeën te plakken op de diverse posters met elk een eigen thema. Het is al met al een goed bezochte eerste bijeenkomst in een project dat een aantal jaren in beslag zal nemen.

 »» Zie ook deze pagina