Voetbolveld KlingelbeekEindelijk lijkt het dan toch van te gaan komen: Klingelbeek krijgt zijn voetbalveldje terug! Onlangs is het gras ingezaaid, en door de uitzonderlijke warme oktobermaand dit jaar groeit het veld al aardig groen. Na jaren van een dergelijk veld verstoken te zijn geweest kan de jeugd - en die is in de afgelopen jaren in aantal zeer toegenomen- weer gaan voetballen op gras. Goed voor ons Nederlands elftal, dat de jeugd al vroeg begint.

Maar.....er lijkt iets vreemds aan dit veld. Het ziet er naar uit dat de voetballertjes wel erg vaak de bal uit de wateropvang eromheen zullen moeten halen. Het is namelijk een voetbolveld geworden.

 

In het Bestemmingsplan Arnhems Buiten is o.a. het volgende te lezen:

  • "Als belangrijke relicten van de industriële geschiedenis zijn nog markante onderdelen van de voormalige fabriek hoog gewaardeerd (kernbouw met de zadeldaken met lichtstraten). Via continuering van bestaande functies of een herbestemming moet het behoud van de cultuurhistorische waarden gegarandeerd worden."

Elektrum en fabriekshallen

Hoe vreemd lijkt het dan dat het er momenteel zo uit ziet:

Afbraak fabriekshallen Rosande

 

ooievaar

Een ooievaar heeft op De Schutterij 12 een jongetje afgeleverd, getuige de foto rechts. Zijn naam is Mels.

Ouders, van harte gefeliciteerd en welkom in deze wijk, Mels.

Mels, geboren op 28-09-2018

Omdat men het geen prettig idee vindt om mensen het terrein op te laten, (zeker nu met de opgravingen er in grond gewoeld gaat worden waarvan we weten dat er explosieven liggen) stuurt Lize Noorda van ArcheoHotspot regelmatig foto's van deze activiteiten en van vondsten op. Op die manier kunnen geïnteresseerde wijkbewoners toch kennis nemen van dit gebeuren.
Onderstaande serie zal regelmatig aangevuld worden.

Ook zal Liza een (mid)dag te organiseren waarop buurtbewoners en andere geïnteresseerden welkom zijn, echter het explosieven onderzoek moet uitwijzen of dit mogelijk is.

Archeologisch onderzoek Landgoed Klingelbeek, 2018 Archeologisch onderzoek Landgoed Klingelbeek, 2018 Archeologisch onderzoek Landgoed Klingelbeek, 2018 Archeologisch onderzoek Landgoed Klingelbeek, 2018
Een put op het oostelijke deel van landgoed Klingelbeek, met op de achtergrond Huis Klingelbeek Overzichtsfoto van de put. Aangekrast zijn de sporen van de loopgraaf uit ’44 Detailfoto van de verdieping, de ronde krassen zijn sporen van paaltjes. Bovenin de foto zie je ijzerdraad  Drie vondsten: een verroest conservenblik, een deel van een pootje van een bril en een scherf van een bord
Archeologisch onderzoek Landgoed Klingelbeek, 2018 Archeologisch onderzoek landgoed Klingelbeek - okt-2018 Archeologisch onderzoek landgoed Klingelbeek - okt-2018 Archeologisch onderzoek landgoed Klingelbeek - okt-2018
Zak met koeienbotten, gevonden in de loopgraaf Archeologisch onderzoek op het westelijke deel van landgoed Klingelbeek Put op de linkerkant van het terrein Fotoformulier
Archeologisch onderzoek landgoed Klingelbeek - okt-2018 Archeologisch onderzoek landgoed Klingelbeek - okt-2018 Archeologisch onderzoek landgoed Klingelbeek - okt-2018 Archeologisch onderzoek landgoed Klingelbeek - okt-2018
Rondleiding op het onderzoeksterrein. De opkomst was heel behoorlijk Uitleg aan de hand van een sporenkaart. Allesporenkaart van werkput 5 t/m 8 Overzicht van een put
Archeologisch onderzoek landgoed Klingelbeek - okt-2018 Archeoligisch onderzoek landged Klingelbeek, okt-2018 Archeoligisch onderzoek tlandged Klingelbeek, okt-2018 Archeologisch onderzoek landgoed Klingelbeek - okt-2018
Uitleg bij een put. Op de achtergrond Huis Klingelbeek Slordig aangelegd transportpad uit W.O. II. Oorlogsvoertuig kon zo verdiept gestald worden. De witte velden rechts ervan wijzen op palen die er naast gestaan hebben. Vermoedelijk van een overkapping Detail van een put. Men vermoedt dat hier een klein bouwwerkje gestaan heeft Enkele vondsten
Archeologisch onderzoek landgoed Klingelbeek - okt-2018 Archeologisch onderzoek landgoed Klingelbeek - okt-2018 Archeoligisch onderzoek tlandged Klingelbeek, okt-2018 Archeologie hesje 
Enkele vondsten Enkele vondsten   Wie een kuil graaft.....  
Zie ook Omroep Gelderland en deze video

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Privacyverklaring