In het Bestemmingsplan Arnhems Buiten is o.a. het volgende te lezen:

  • "Als belangrijke relicten van de industriële geschiedenis zijn nog markante onderdelen van de voormalige fabriek hoog gewaardeerd (kernbouw met de zadeldaken met lichtstraten). Via continuering van bestaande functies of een herbestemming moet het behoud van de cultuurhistorische waarden gegarandeerd worden."

Elektrum en fabriekshallen

Hoe vreemd lijkt het dan dat het er momenteel zo uit ziet:

Afbraak fabriekshallen Rosande