Nijlganzen in de Hoogstedelaan
Wel vaker gezien in de wijk: een koppeltje Nijlganzen. Zij zijn al eens gefotografeerd op de alarmpaal en op het voormalige maïsveld. Maar nu wist Erik van H47 hen te vangen met hun kroost. Doodgemoederd steken zij hier de Hoogstedelaan over. Van de lawaaioverlast, die de wegenbouw in de wijk met zich meebrengt, trekken zij zich blijkbaar niets aan!

In verband met de asfaltering van de nieuwe weg die de Klingelbeekseweg met de rotonde aan de Utrechtseweg verbindt, was het deel van de Hoogstedelaan dat aan die rotonde grenst afgesloten.

Tevens werd een afslag naar de Hoogstedelaan gemaakt, zodanig, dat rechts afslaan de Hoogstedelaan in bemoeilijkt wordt.

Asfaltering verbindingsweg bij de rotondeVerbindingsweg Klingelbeekseweg - rotondeAansluiting Hoogstedelaan op de verbindingswegAansluiting Hoogstedelaan op de verbindingsweg

Inmiddels wordt al aardig goed zichtbaar hoe de nieuwe wegen door de wijk zullen gaan.

De Schutterij 2012De Schutterij 2012De Schutterij 2012De Schutterij 2012De Schutterij 2012De Schutterij 2012De Schutterij 2012De Schutterij 2012Het Maisveld 2012Het Maisveld 2012Het Maisveld 2012Hoogstedehof 2012Hoogstedehof 2012Stenen Kruis 2012Stenen Kruis 2012

2012-03 lenteletters