Ook in 2012 was er de sinds 2011 traditioneel geworden kerstboomverbranding nabij de speelweide bij het begin van de Hoogstedelaan. Er was gevraagd of stoere buurtgenoten de bomen wilde ophalen bij mensen, die zelf de boom niet kunnen brengen. Met enige verbazing zag ik dan ook enkele zeer jeugdige buurtgenoten met een grote boom slepen. Een boom uit Huis en Haard!
Inderdaad, de inwoners kunnen dat niet zelf meer, maar stoer bleek toch niet hetzelfde als sterk. Pal voor mijn woning werd de sleeptocht gestaakt en hulp ingeroepen.

De kerstboom van Huis en Haard is wel erg groot.Vervoer per auto is de oplossing.

2011-11_mist_kromkampweggetje

De nieuwe huizen kunnen en zullen vast prachtig worden. Een mooie reclamebord liegt er ook al niet om. Voorlopig is een en ander nog in nevelen gehuld.

Afgelopen vrijdag (18 november 2011) stond er een artikel in de Gelderlander over extreem laag water in de rivieren. Hoe laag laag is, tonen de foto’s bij dit artikeltje.
Een van de boten in de Defensiehaven lag al helemaal op het droge.

In de Rijn worden nu diverse zandstrandjes zichtbaar. Op één ervan lagen een heleboel lege schelpen van de korfmossel, wel duizenden. Deze mosselen leven normaal in de zandbodem van de rivier. Als het water snel daalt dan kunnen ze zich niet meer terugtrekken.
Een andere mogelijkheid is dat het, tegen de krib aan, een verzamelplaats is van bezonken lege schelpen.  In ieder geval bijzondere beelden van de Rijn!

Laag water in de DefensiehavenLaag water in de DefensiehavenKorfmosselen

Aankondiging nieuwbouw Klingelbeekseweg

Nu de rust is teruggekeerd op het voormalige maïsveld en kruidenveld, na de activiteiten van explosieven- en archeologisch onderzoek, is de tijd gekomen om te kunnen aanschouwen waar het allemaal om te doen was.

Er zullen 14 woningen gebouwd worden: 6 links naast tandartsenpraktijk Rijnzigt, 8 rechts ervan. De start laat nog even op zich wachten, ook vanwege een bezwaarprocedure, maar wel kunnen wijkbewoners al vast zien hoe mooi het allemaal wordt.

Lees meer ►►