Fotocollectie HK naar Geldersch ArchiefInmiddels is de gehele fotocollectie "Hoogstede Klingelbeek" met foto-opnamen van deze wijk, die ik tussen 2003 en 2020 heb gemaakt, aangeboden aan het Gelders Archief. Zo is nog blijvend te zien hoe de wijk er uitzag voor de enorme inbreiding die vanaf 2010 plaatsvond en waardoor de wijk zijn landelijk karakter verloor..

Via deze link is de collectie te raadplegen.
Ook is het daar mogelijk om via een term in het zoekvenster gerichter te zoeken naar een onderwerp (b.v. een straatnaam, kwekerij of wijngaard).
De collectie zal in de nabije toekomst nog worden aangevuld met opnamen uit het eerder genoemd tijdvak van de omgeving van de wijk (b.v. Mariëndaal, Business Park Arnhems Buiten, Rosandepolder)

ooievaarNina, Klingelbeekseweg 100 - december 2020

De ooievaar heeft op Klingelbeekseweg 100 een meisje afgeleverd. 
Haar naam is Nina.
Ouders, van harte gefeliciteerd en welkom in deze wijk, Nina.

Landgoed kKlingeelbeek, nieuwbouw december 2020Pal tegenover woningen aan de Klingelbeekseweg verrijzen drie appartementsgebouwen van vier hoog op het landgoed Klingelbeek. Dit is de plaats waar de moestuin was van de vorige bewoners van het landgoed van de fraters van het Sint Eusebiushuis. Er was toen een mooi uitzicht vanaf de Klingelbeekseweg op de Neder-Rijn.

Jaren geleden kon aan de wens van de wijkbewoners om ook gelijkvloerse woningen in de nieuwbouw op te nemen geen gehoor gegeven worden. Deze woningen voor ouderen in deze wijk, die kleiner maar wel graag in de wijk wilde blijven wonen, zouden immers het doorzicht naar de Neder-Rijn in deze wijk blokkeren, omdat laagbouw nu eenmaal breder is?

Soms is er inderdaad geen touw aan vast te knopen, voor wat betreft de uiteindelijk genomen beslissingen!

Burthuisje in de mistHet zijn mistige tijden in 2020. Dan mogen we naar de kapper bijvoorbeeld, of winkelen of op bezoek met 3 personen; dan weer gaat alles op slot en leeft iedereen weer tamelijk geïsoleerd. Ook het geliefde buurthuisje staat er al een tijdje wat verloren bij. Geen gezellige bijeenkomsten meer, voorlopig. Geen feestjes, borrels of activiteiten rondom het centrale punt in de buurt: het Buurthuisje van Hoogstede Klingelbeek.

Ja, op je eentje of hooguit met tweeën kun je er wel naar toe tijdens een wandeling door de wijk. Gelukkig zijn er in deze wijk nog voldoende leuke bezienswaardigheden in de natuur te ontdekken. De "eiken blokkades" voor automobielen zijn daar een leuk voorbeeld van. Zij geven dan toch nog, zij het tijdelijk, een beetje kleur aan de omgeving van het buurthuisje.