Landgoed Klingelbeek, impressieEen meerderheid van de gemeenteraad steunt de renovatie van landgoed Klingelbeek. In en om het verwaarloosde landhuis aan de Klingelbeekseweg moeten woningen komen. Een deel van het landgoed moet openbaar worden voor omwonenden. De Partij voor de Dieren en GroenLinks willen dat zo veel mogelijk groen behouden blijft.

In de raadsvergadering is een nieuw bestemmingsplan voor landgoed Klingelbeek gepresenteerd. Dit heeft betrekking op de herontwikkeling van het landgoed. De plannen zijn niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Om die reden is de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied noodzakelijk.

Behoud
In het plan valt te lezen valt dat de bestaande villa zal worden behouden en samen met de omringende gronden in de oude luister hersteld. Het landhuis staat op de gemeentelijke monumentenlijst. Wel zal er nieuwe bebouwing toegevoegd. In totaal wordt in het plangebied ruimte geboden aan maximaal 48 woningen, met name appartementen.

Klingelbeek
Het landgoed staat al enige jaren te verkommeren.
Het merendeel van de partijen staat positief tegenover het plan. PvdD wil meer groen zien. Groen Links was minder positief en wil minder woningen. De PvdA wil er juist meer, maar dan wel levensloopbestendige woningen.

Verval
Tevens is er beperkt ruimte opgenomen voor kleine commerciële doeleinden. “Met de herontwikkeling wordt recht gedaan aan dit prachtig gelegen, doch in verval geraakte gebied”, staat in het plan.

Projectontwikkelaar Schipper Bosch heeft vanaf het begin van de planvorming overleg gehad met de buurt over de invulling van het landgoed. Belangrijke punten die hierin naar voren kwamen waren onder andere verbinding met de Rijn, een  restaurant of theehuis, studio’s, een zwemvijver en semiopenbaar.

Uit: HOU van ARNHEM.