2018 11 de hesARNHEM/OOSTERBEEK - 25 december 2019
Het voormalige KEMA-bedrijven-terrein De Hes in Arnhems Buiten krijgt een natuurlijke, landschappelijke inrichting. Woningen en werkruimtes worden in compacte nederzettingen op de glooiende hellingen geplaatst. Groen, bomen en de Slijpbeek krijgen zo de ruimte.

Toekomstige bewoners beschikken over een eigen tuin in de vorm van een (dak)terras of veranda met uitzicht op en vrije toegang tot bos, park of beek. Door de woningen en werkruimtes aan en boven elkaar te situeren is het mogelijk honderden woningen te ontwikkelen in alle prijsklassen van huur en koop.

In onderzoek is een woontoren op de parkeerplaats naast pop-centrum Jacobiberg.
Investeerder en ontwikkelaar Amvest heeft het vernieuwende gebiedsconcept in een enquête en tijdens een bijeenkomst voorgelegd aan belangstellenden en omwonenden. Uit de reacties van de meer dan duizend deelnemers blijkt groot enthousiasme voor de landschappelijke inrichting.