ARNHEM

2010-1_bestemmingsplanEr heeft zich een tiental gegadigden gemeld bij de gemeente Arnhem voor het bouwplan voor Hoogstede-Klingelbeek. De lokale overheid moest op zoek naar een nieuwe ontwikkelaar omdat Vivare na een jarenlange samenwerking onlangs afhaakte. De corporatie vond het risico van de dure koopwoningen in het plan te groot. Vivare wilde eigenlijk alleen de verantwoordelijkheid nemen voor het woonzorgcomplex in het plan, maar daarvoor voelde de gemeente niet.
Wethouder Gerrie Elfrink van Volkshuisvesting is optimistisch over de voortgang. Na gesprekken met de partijen die zich nu bij de gemeente hebben gemeld, moet er na de zomer snel duidelijkheid komen, verwacht hij. Een nieuwe ontwikkelaar zal zich wel moeten conformeren aan het plan dat er nu ligt, maakt Elfrinkduidelijk. Het is kiezen of delen. „Dit plan is tot stand gekomen na uitgebreid overleg met de omwonenden. Daar kunnen we nu niet van gaan afwijken."

  • 2010-0625 bodemonderzoekCorporatie Vivare wil geen risico lopen met ontwikkelen van dure koopwoningen in Hoog-stede-Klingelbeek.
  • Gemeente Arnhem moet op zoek naar andere gegadigde.
  • Vertraging bouwplan is niet aan de orde, aldus gemeente.

Lees meer in De Gelderlander

De nieuwe paddenpoel aan de KlingelbeeksewegVlak naast het toekomstige bouwterrein aan de Klingelbeekseweg is zojuist de laatste hand gelegd aan een paddenpoel met een ernaast / boven gelegen hondenuitlaatplaats.

Het gaat om een voorheen vervuild stuk grond waar vroeger paarden stonden, en dat nu deels is schoongemaakt en afgedekt. Het is een mooi geaccidenteerd stukje met een helling, er zijn paden aangelegd, boompjes geplant en gras ingezaaid, en dat moet allemaal nog even groeien en groen worden.

Met veel belangstelling bekeken de bewoners van Hoogstede en Klingelbeek afgelopen maand het concept bestemmingsplan voor het gebied in hun wijk waar 120 woningen gebouwd gaan worden. Het zag er allemaal ongeveer uit zoals was afgesproken.

Sinds begin januari ligt het concept bestemmingsplan, voor het gebied waar 120 woningen gebouwd gaan worden tussen de Klingelbeekseweg en de Hoogstedelaan, ter inzage. Gezien het feit dat er al vele jaren door bewoners is gewerkt aan een plan dat aansloot bij de schaal en stijl van de huidige buurt, werd het met veel belangstelling bekeken.
In eerste instantie zag het er allemaal ongeveer uit zoals was afgesproken.

Een detail dat echter leidde tot grote onrust betrof de bouwhoogte. Gewone huizen hebben een maximale hoogte van 9 a 10 meter: twee woonlagen en een zolder. Alle nieuw te bouwen huizen mogen twaalf meter hoog worden, er mag zomaar een extra etage op. Maar het meest tot de verbeelding sprak het WoonZorg-Complex, dat volgens afspraak een veertigtal seniorenwoningen zou omvatten onder de hoede van Huis & Haard.

Voor meer artikelen zie Archief bij "Uit het nieuws".