Sint Eusebiushuis herbouw en plannen » Landgoed Klingelbeek 2015 »


2015 - Landgoed Klingelbeek [Google maps] . De bijgebouwen zijn (deels) gesloopt, de unieke vlindertuin is rigoureus gerooid en op een aantal monumentale bomen na is het terrein volledig van elke vorm van groen ontdaan. Na financiële problemen en onverwachte extra kosten vanwege kwelwater werd het project echter stilgelegd en had de bouwer Trebbe het terrein een tijd onder retentie. De plannen van Casa Cura en de Gouden Leeuw Groep waren ten einde.
In de jaren daarna lagen huis en terrein er troosteloos bij, geteisterd door koperdieven en vandalen, totdat ontwikkelaar Schipper Bosch (met als eigenaar buurtgenoot Bart Schoonderbeek) het terrein aankocht.


2016 - Huis Klingelbeek in vervallen status.


2017 - Landgoed Klingelbeek. In het masterplan dat Schipper Bosch in overleg met de buurt Hoogstede-Klingelbeek heeft opgesteld ligt de nadruk ook op het versterken van de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van het landgoed. Er zijn plannen voor waterberging waarbij de vijver weer in oude glorie wordt hersteld. Zodra het planproces is afgerond zullen eerste bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Dan zal het landgoed eindelijk weer een nieuwe bestemming krijgen en het terrein (weer) bewoond!


2018 - Archeologisch onderzoek, volgend op het explosieven onderzoek, op het westelijke deel van het landgoed.


2019 - Informatiebord nieuwbouw landgoed Klingelbeek.


2019, mei - Het "Bosgebouw" in aanbouw